Rabu, 01 April 2015

Abah nulis blog

Bubuka

Cibiru, 1 April 2015 (13 Jumadil Tsaniyah 1436 H)

Assalamu'alaikum,
Sampurasun, kabeh dulur,

ngahaturkeun nuhun ka nu tos kersa ngilikan tulisan abah, eusi lolobana saukur gerentes hate jeung sagala rupa nu kapikir geusan nyanghareupan rohakana sagara kahirupan.

Mugi aya mangpaatna pikeun lenyepaneun urang babarengan, sangkan 'cageur-bageur-bener-pinter' lain ukur pupulasan.

'Mipit amit ngala menta', sanajan (tangtu) loba kakurangan, neda hampura ka sadayana...